top of page
 
TIETOSUOJASELOSTE
 

Rekisterin nimi
Design HiMan asiakastietorekisteri

 

Rekisterinpitäjä
Design HiMa, Y-tunnus 2754729-2

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Marika Hietala

marika@designhima.com

050-3260 971

 

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on toimia Design Himan asiakastietorekisterinä.

Tietoja voidaan käyttää seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen hoitaminen

 • Laskutus- ja maksuliikenne

 • Palvelujen tuottaminen ja kehitys

 • Asiakasviestintä, markkinointi ja mainonta

 

Pääasiallinen tietolähde on asiakas itse. Tietoja voidaan hankkia myös viranomais- ja yritystietorekistereistä sekä yhteisiltä yhteistyökumppaneilta.


Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää pääasiallisesti asiakkaiden itsensä antamia tietoja.

Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia asiakastietoja:

 • Henkilön nimi

 • Yrityksen nimi ja tunnus

 • Sähköpostiosoite ja puhelinnumero

 • Posti-, laskutus- ja pankkiyhteystiedot

 • Palvelu- ja käyttöasetukset

 • Tuote- ja palvelutilausten tiedot

 • Muut palveluiden edellyttämät asiakkaan antamat tiedot

 • Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 

Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa yhteisille yhteistyökumppaneille asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi.

 

Laskutukseen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa maksuliikennettä välittävillä tahoille.

 

Tietoja ei luovuteta muille kolmansille tahoille EU:n sisä- tai ulkopuolella.

 

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.

 

Tietojen säilytysaika
Tiedot poistetaan sen jälkeen, kun tietojen säilyttämiselle ei enää ole tarvetta. 

 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin kerätään tietoja: 

 • henkilöltä itseltään

 • viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi)

 • Google Analytics –analytiikkatyökalulla


Rekisterin suojaus 

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 

Tietojen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä.

 

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26–28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointitarkoituksiin.

bottom of page