Sisustaminen on oivaltamistaSISUSTUS - asia, johon jokainen törmää


Sisustus on siitä mainio universaali puheenaihe, että se koskettaa meistä jokaista. Jokainen asuu jossain, käy töissä, kaupassa, koulussa ja asioi lukuisissa muissa tiloissa, joissa kaikissa on jokin sisustus. Kovin usein ei ehkä tule ajatelleeksi, kuinka paljon sisustus vaikuttaa käytännön elämän sujumiseen. Useimmiten puheissa esiin nousee sisustukseen liittyvät ongelmat, se mikä ei toimi, mikä ei miellytä ja mikä häiritsee. Kyse voi olla rumaksi koetusta väristä, epämiellyttävästä materiaalista, melusta, kehnosta valaistuksesta tai vaikka väärään suuntaan avautuvasta ovesta. Kun sisustamisesta ottaa esiin tämän näkökulman, onkin se yhtäkkiä kiinnostava aihe myös monen sellaisen ihmisen mielestä, jotka ajattelevat sisustamisen olevan lähinnä turhamaista sohvatyynyjen pyörittelyä ja lampunvarjostimien valintaa pikkusormi pystyssä.


Tässä jutussani keskityn kodin sisustamiseen. Työpaikoilla, liiketiloissa ja julkisissa tiloissa pätee joiltain osin eri säännöt, mutta paljon on myös samoja yleispäteviä lainalaisuuksia.


Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua


Sisustussuunnittelu on palveluammatti mitä suurimmassa määrin. Sisustussuunnittelija ei toteuta itseään, vaan asiakasta. Sisustussuunnittelu on aina luottamustehtävä ja asiakkaan kunnioittaminen on kaiken a ja o. Senpä takia asiakkaan tapaaminen kasvokkain ja herkällä korvalla kuunteleminen ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi. Oleellisia huomioon otettavia asioita ovat mm. asiakkaan omat mieltymykset, toiveet ja tarpeet, tilan käyttötarkoitus, tunnelma, toimivuus ja todellisuuden asettamat raamit. Rajat saattavat tulla vastaan esimerkiksi budjetin, aikataulun tai todella usein itse kohteen rakenteiden suhteen.Koti, hima, kämppä, asunto, luukku, maja, asumus...


Usein kodin hankinta on loppuelämän sijoitus. Toisaalta asunnon voi ostaa, mutta kotia ei. Koti on aina ainutlaatuinen ja henkilökohtainen paikka. Toiselle ihmiselle ei voi suunnitella kotia, mutta asunnon voi. Ihminen saattaa asua vuosikymmeniä samassa asunnossa ja tilojen on muokkauduttava muuttuvien tilanteiden myötä moneen tarpeeseen. Perheen koko muuttuu, lapset kasvavat, töitä tehdään yhä enemmän kotona, jatkuvasti kehittyvät elektroniset laitteet asettavat omia vaatimuksiaan tilojen käytölle, asukkaiden ikääntyminen tuo omat haasteensa jne.


Omaa silmää miellyttävä, esteetön ja toimiva kotiympäristö on todella tärkeä. Monien toimintojen, kuten nukkumisen, ruuanlaiton ja peseytymisen lisäksi koti on rentoutumisen ja akkujen lataamisen paikka. J