MUOTOILU MUUTOKSESSA – kolme tulevaisuuden teknologiatrendiä

Muotoilun kenttä on varsin laaja, joten määritelläänpä alkuun hieman käsitettä. Teolliset muotoilijat, sisustusarkkitehdit, huonekalusuunnittelijat, graafiset suunnittelijat, vaatetussuunnittelijat, tekstiilitaiteilijat, keraamikot, korutaiteilijat ja taidekäsityöläiset toimivat kaikki muotoilualalla. Tämän lisäksi etenkin viime vuosina muotoilu on laajentunut perinteisestä tuotemuotoilusta aineettomaan suuntaan, jolla tarkoitetaan mm. strategisen suunnittelun palveluita, brändin muotoilua, digitaalista suunnittelua ja palveluiden muotoilua.


Koska itse toimin muotoilun kentässä graafisena suunnittelijana ja sisustussuunnittelijana, keskityn teknologiatrendien vaikutukseen erityisesti näiden alojen tulevaisuuden näkymiin.


muotoilu muutoksessa


Muotoilun tulevaisuuden haasteet

Koneen ja Helsingin kaupungin entinen muotoilujohtaja Anne Stenros on vuonna 2015 Ornamon Muotoilupäivä-tilaisuudessa tuonut esiin, että ”tulevaisuuden menestyvissä yrityksissä muotoilu on osa DNA:ta”. Nähdäkseni nyt viisi vuotta myöhemmin olemme jo kuvatussa tilanteessa, missä muotoilua ei voi erottaa menestyvän yrityksen prosessien kokonaisuudesta. Muotoilua ei voida pitää erillisenä kulueränä, vaan kannattavana investointina.


Haasteena on pitkään ollut, että muotoilijat itse näkevät itsensä enemmän intohimoisina suunnittelutyön tekijöinä kuin johtajina. Muotoilijoiden pitäisikin oppia puhumaan paremmin liike-elämän kieltä. Tämän suhteen lienee jo tapahtunut paljon edistystä, mutta haasteita riittää edelleen. Vaikeuskerrointi lisää myös se, ettei muotoilujohtamisen tehtäviä helposti tulla tarjoamaan, vaan muotoilijan on itse tehtävä itsensä tärkeäksi ja tarpeelliseksi osaksi kokonaisuutta ja tungettava jalkaa puoliväkisin oven väliin.


Teknologia tulevaisuuden muotoilussa

Kiistämätön tosiasia on, että teknologian kehitys vaikuttaa merkittävästi myös muotoilualan tulevaisuuteen. Vauhdissa on pysyteltävä mukana, sillä teknologian rattailta putoaminen merkitsee varmaa kilpailuaseman heikkenemistä. Tarvittavat laitteet ja niiden tuntemus on oltava hallussa. Jotkut jopa epäilevät sisustussuunnittelun ja graafisen suunnittelun olevan ”kuolevia aloja”, sillä kaiken voi jo nykyisin ainakin periaatteessa tehdä kuka tahansa näppärä itse helppokäyttöisillä, ilmaisilla ohjelmistoilla.


Toisaalta asiantuntijatehtävät ovat vaikeasti korvattavissa robotiikalla ja automatiikalla. Asiantuntijatehtävät vaativat luovaa ongelmanratkaisukykyä, joka ei ole pilkottavissa sääntöihin. Myöskään henkilökohtaisen palvelun tarve, erikoistuneen tieto-taidon ja ammatilaisuuden arvostaminen eivät ole katoamassa mihinkään. Luovuus, mielikuvitus ja sosiaaliset taidot tulevat myös olemaan aina oleellisessa asemassa muotoilun maailmassa.


TEKNOLOGIATRENDI NRO 1:

ÄLYLASIT, AR-LASIT JA LAAJENNETTU TODELLISUUSÄlylasit / AR-lasit ovat jo tällä hetkellä arkipäivää monessa arkkitehti- ja sisustusarkkitehtitoimistossa. Toistaiseksi laitteiden suhteellisen kal