top of page

KIRJA-ARVIO: GJOKO MURATOVSKI – RESEARCH FOR DESIGNERS, A Guide to Methods and Practice

Tutkiva muotoilu – Design Making YAMK


Researc for Designers book cover

GJOKO MURATOVSKI – RESEARCH FOR DESIGNERS, A Guide to Methods and Practice, SAGE Publications (2016)


Kirjoittajan esittely


Gjoko Muratovski on The Myron E. Ullman, Jr. School of Designin johtaja DAAP:ssa, Cincinnatin yliopistossa, joka sijoittuu Bloomberg BusinessWeek, Business Insider ja Design Intelligence -julkaisujen mukaandesign-koulujen kärkisijalle Yhdysvalloissa. Hän on myös Myron Ullmanin perustaman 10,000,000 dollarin lahjoitusrahaston puheenjohtaja ja Starbucks Corporationin puheenjohtaja. Näissä rooleissa hän on säännöllisesti mukana monien menestysyritysten yhteistyö- ja tutkimustavoitteiden kehittämisessä, kuten General Motors, General Electric, Nike, Fiat Chrysler Automobiles, Macy's, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Amazon, Starbucks ja Facebook.


Muratovskilla on yli 20 vuoden maailmanlaajuinen kokemus muotoilusta ja innovoinnista. Hän on muotoilututkimuksen ja yritysviestintästrategian tohtori. Lisäksi hän on kouluttautunut monille muotoilun aloille, kuten graafisen suunnitteluun, visuaaliseen viestintään, teolliseen muotoiluun, arkkitehtuuriin, sisustussuunnitteluun sekä kalustesuunnitteluun ja -valmistukseen. Vuosien mittaan Muratovski on työskennellyt laajasti valtiollisissa, voittoa tavoittelemattomissa hankkeissa sekä yritysorganisaatioissa monilla eri sektoreilla, kuten Valkoisessa Talossa ja Yhdysvaltain liittohallituksessa, NASA Johnson Space Centerissä, UNESCO:ssa, Australian YK:ssa, WHO:ssa, Euroopan komissiossa, Greenpeacessa ja monissa muissa. Hän toimii myös säännöllisesti useiden muotoilualan yritysten neuvonantajana ja konsultoi heitä laajasti lähtien suunnittelustrategiasta ja brändäyksestä aina käänteentekeviin innovaatioihin ja trendiennustuksiin saakka.


Laajan alan kokemuksen lisäksi Muratovskilla on merkittävä akateeminen kokemus opettamisesta ja opetussuunnitelmien kehittämisestä, tutkimuksesta, koulutushallinnosta ja akateemisesta johtamisesta. Hän toimii vierailevana professorina Tongjin yliopiston College of Design & Innovationissa, (Kiina), Kööpenhaminan Business Schoolin markkinointiosastolla (Tanska), Zagrebin yliopiston graafisen taiteen tiedekunnassa (Kroatia), tutkijana Fallingwater Instituutissa (USA) ja kehitysmaiden innovaatiokonsulttina Stanfordin yliopistossa (USA).

Research for Designers -teoksen lisäksi Muratovski on kirjoittanut kolmiosaisen Design for Business -kirjasarjan, Consumer Culture: Selected Essays ja ollut mukana yhtenä neljästä kirjoittajasta julkaisussa Global Fashion Brands: Style, Luxury and History.


Lukemani Research for Designers -kirjan kustantaja on SAGE Publishing. SAGE on vuonna 1965 perustettu riippumaton laadukkaiden akateemisten ja ammattilaisaineistojen julkaisija. Päätoimipaikat sijaitsevat Los Angelesissa, Lontoossa, New Delhissä, Singaporessa ja Washington D.C.:ssä. SAGE julkaisee vuodessa yli 1000 lehteä ja yli 900 kirjaa, referenssitöitä ja tietokantoja liike-elämästä, humanistisista tieteistä, yhteiskuntatieteistä, luonnontieteistä, teknologiasta ja lääketieteestä.


Analyysi kirjasta


Kuten nimikin jo kertoo, Research for Designers -kirja on tarkoitettu tutkimuksen teon oppaaksi muotoilijoille. Tavoitteena on esitellä yleisimmin käytettyjä tutkimusmenetelmiä muotoilijoille ja aloittaville muotoilun tutkijoille. Perspektiivi on monialainen. Kirja tarjoaa informaatiota, kuinka aloittaa tutkimuspolulla, miten kyselytutkimuksen kysymyksiä kehitetään, miten valita sopivin tutkimusmenetelmä, miten kommunikoida tutkimuksesta asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa ja kuinka muuntaa tutkimus ammattimaiseksi, tehokkaaseen muotoiluratkaisuun johtavaksi muotoilubriiffiksi. Kelta-mustasta ”halpahalli” -ulkoasusta tulee sen suuremmitta ponnisteluitta mieleen ”Design Research for Dummies” -tyyppinen kirjallisuus. Ja sen puolesta ainakin kirjan erittäin perusteellinen selostus ja avainasioiden toisto puhuvatkin.


Kirjan kohderyhmänä eivät ole ylemmät tai kokeneemmat tutkijat, vaan pikemminkin muotoilun perustutkintoa tai jatko-opintoja suorittavat opiskelijat, tohtoriopiskelijat, uransa alku- tai keskivaiheilla olevat tutkijat sekä muut muotoilualan ammattilaiset, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään tutkimuksen omiin menetelmiinsä. Parhaiten opas sopinee yliopistojen ja korkeakoulujen kurssikirjaksi, vaikka toki siitä paatunut ammattilainenkin voi ammentaa käytännön neuvoja.


Kirjan rakenne noudattelee malliesimerkin omaisesti perinteistä tutkimusraporttia. Kaikki osa-alueet ovat esimerkillisesti juuri kuten tutkimuksen kirjallisessa osuudessa kuuluukin. Kirja alkaa kirjoittajan Gjoko Muratovskin esittelyllä, kollegoiden ja yhteistyökumppaneiden suosituksilla, alkusanoilla, esipuheella ja kiitoksilla. Varsinaiseen asiaan siirrytään kirjan sisällön ja muotoilun tutkimuksen esittelyn kautta. Kirjassa käydään omina erillisinä lukuinaan läpi yhdeksän avainteemaa, eli tutkimuksen yleiset perusteet, kvalitatiivinen tutkimus, kvantitatiivinen tutkimus, visuaalinen tutkimus, soveltava tutkimus sekä tutkimus ja muotoilu. Lopuksi kirjan varsinainen sisältö päättyy yhteenvetoon, lähdeluetteloon ja kattavaan hakusanastoon.


Kirjassa käytetty lähdeaineisto vaikuttaisi melko laajalta, joskin kirjoittaja viittaa hyvin paljon myös omaan aikaisemmin tuottamaansa aineistoon. Tämä saattaa tietysti olla hyvin normaali tapa, mikä vain pisti erityisesti silmään, koska akateemisen tekstin lukeminen on ollut tähän saakka niin vähäistä. Tosin juuri tämä kyseinen kirja ei ehkä tyyliltään niin kovin akateeminen edes ole, vaan enemmän oppikirjamainen. Omasta mielestäni uskottavuus joka tapauksessa jonkin verran kärsii, kun tekstissä viitataan enimmäkseen omiin aiempiin tutkimuksiin.


Kirjoitustyyli on selkeää, neuvovaa, jopa kädestä pitävän ohjaavaa. Yleisimmät muotoilun tutkimisessa – ja toki monen muunkin alan tutkimuksessa – käytetyt metodit käydään juurta jaksain läpi. Jokaisessa luvussa käydään tutkimuksen sisältö läpi askel askeleelta: mitä sen täytyy sisältää ka missä järjestyksessä. Tarkan ohjeistuksen avulla luulisi täysin noviisinkin pääsevän hyvin jyvälle tutkimustyön vaatimuksista ja pystyvän sen perusteella valitsemaan, soveltuisiko jokin kirjassa esitellyistä tutkimusmetodeista juuri hänen tarpeisiinsa.


Muratovskin mukaan muotoilun kentän täytyy muuttua perinteisestä käytännönalasta enemmän ajattelu- ja tutkimuspainotteiseksi. Omana tieteenalanaan muotoilun on tutkittava asioita ja ilmiöitä konkreettisen käsillä tekemisen (eli perinteisen muotoilun) taustalla. Edelleen tuotantotapojen ja materiaalien tuntemus sekä käytännön tekniset taidot ovat ensiarvoisen tärkeässä asemassa, mutta eivät kuitenkaan vie tarpeeksi pitkälle, jos alan halutaan kehittyvän pidemmälle. Yliopistojen/korkeakoulujen tutkimusyhteistyö teollisuuden kanssa on asia, jota tulisi pyrkiä entisestään parantamaan, jotta saadaan tuotettua uutta monialaista tietoa ja lopulta mahdollisimman relevantteja tuotteita ja palveluita.


Nykymuotoilu on prosessina sekä ongelman etsimistä että sen ratkaisemista. Tulevaisuuden muotoilijoiden haasteena ei enää tule olemaan tunnistaa päivänselviä ongelmia niiden ilmaantuessa ja etsiä vasta sen jälkeen niihin ratkaisu, vaan pikemminkin estää ongelmien ilmeneminen kokonaan. Järjestelmällinen tutkimusperustainen lähestymistapa voi tarjota tälle prosessille vankan ymmärryspohjan ja pyrkimys monialaisuuteen tuo lisää uusia näkökulmia, jolloin ongelmien ennakoiminen on helpompaa.


Muratovski tuo kirjassaan esiin useammassa yhteydessä tutkijan etiikan, joka onkin korostamisen arvoinen aihe. Tutkijan puolueettomuus, eettisesti kestävät tutkimusmenetelmät ja tutkimukseen osallistuvien henkilöiden eettisesti oikea kohtelu ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita luotettavan tutkimustuloksen syntymiselle.


Oma arvioni Research for Designers -kirjasta


Tämän kirja-arvion tekeminen oli osa Design Making YAMK-opintojeni Tutkiva muotoilu -opintojaksoa. Valitsin juuri tämän kirjan arvioinnin kohteeksi, koska se oli ehdotetuista kirjoista ilmestymisajankohdaltaan tuoreimmasta päästä (2016) ja myös suhteellisen helposti saatavilla verkkokaupoista. Kirja on myös saanut joitakin positiivia arvioita eri verkkosivuilla. Itse ostin kirjan Adlibriksestä, koska kuten aiemminkin olen jo moneen kertaan joutunut harmikseni toteamaan, Jyväskylän kirjastoissa on ällistyttävän kehno muotoilualan kirjallisuuden tarjonta.


Opus on – kuten nimestäkin voinee päätellä – englanninkielinen ja kirjoitettu mielestäni hyvin selkeää kieltä käyttäen. Sisällön olisi täysin mahdollista olla inspiroiva ja tutkimushaluja herättävä. Muratovski on kuitenkin saanut väännettyä valmiiksi kuivakasta aiheesta rutikuivan. Olisin esimerkiksi lukenut mieluummin paljon enemmän käytännön esimerkkejä muotoilun tutkimuksesta ja sen haasteista, kuin yksityiskohtaisia listoja siitä, mitä kaikkea perustutkimuksen sisältöön tulee kuulua ja missä suhteessa. Tai loputtomilta tuntuvia esimerkkejä tutkimuksissa käytetyistä kysymyksistä, analyyseistä ja raportoinneista.


Kirjan rakenne ja otsikointi on napakan selkeää ja johdanto suositteluineen oli niinkin hyvä, että se antoi odottaa lopunkin kirjasta olevan paljon mielenkiintoisempi, kuin se loppujen lopuksi olikaan. Syy siihen saattaa pitkälti piillä siinä, että tutkimusmenetelmien perusteet on käyty jo aiempien opintojen aikana läpi, parikin opinnäytetyötä on jo tullut tehtyä, eikä näiden perusasioiden suhteen ilmaantunut mitään uutta tietoa. Toki keskittyminen tällä kertaa tutkimukseen muotoilun näkökulmasta toi uutta perspektiiviä kokonaisuuteen, mutta spesifimpi muotoilun tutkimukseen keskittyminen laajan yleisteoksen sijaan olisi ollut luultavasti itselle mieluisampi.


Koska kirjan kirjoittaja Gjoko Muratovski on itse graafinen suunnittelija, kirjan normaalia leveämpi muoto ja siitä aiheutuva taitosta johtuva vaikealukuisuus tuntuu jonkin verran erikoiselta. Tekstirivit ovat tiiviitä ja niin leveitä, että oikealla rivillä pysyäkseen on nähtävä vaivaa. Lukeminen olisi siis voinut olla sujuvampaakin. Tai sitten oma käynti optikolla voisi auttaa tähänkin. Lisäksi olisin toivonut edes pientä värien käyttöä kaavioissa, sillä kauttaaltaan pelkällä harmaalla väriskaalalla esitetyistä infograafeista ei välttämättä helposti ota selvää.Research for Designers open pages
Aukeama Reasearch for Designers -kirjasta.

Research for Designers -kirja on lähinnä opiskelijan yleistieto-/hakuteos tutkimuksen käytännön tekemiseen, eikä tutkimus itsessään, joten on jokseenkin turhaa koittaa määritellä miten tästä voisi jatkaa ja kehittyä nimenomaan tutkimussaralla. Maailma ja muotoilu ympärillämme joka tapauksessa muuttuvat koko ajan, ja sen myötä myös tutkimus. Sinällään kirja varmasti ajaa asiansa vielä pitkään muotoilun tutkimuksen perusteoksena niille, joille erilaiset tutkimusmetodit ja käytännön tutkimuksen tekeminen on vielä suhteellisen tuntematonta aluetta.


 

“Research for Designers is highly valuable book for anyone who engages with the design process, regardless of whether they are designers, engineers or business developers. This book introduces research with a strong practical focus and it lays down the foundations for developing an entire R&D process, even for large-scale, long-term projects – which makes it incredibly useful both design and business leaders.”

Kalevi Ekman, professori ja johtaja: Aalto Design Factory, Aalto Yliopisto


 

0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page