top of page

Graafisen suunnittelun toimeksianto vaihe vaiheelta

Päivitetty: 16. tammik. 2020

Oletko aikeissa tilata graafisen suunnittelun palveluita, mutta et oikein tiedä miten homman kanssa pitäisi edetä? Koska onnistunut lopputulos syntyy asiakkaan ja graafisen suunnittelijan sujuvasta yhteistyöstä, on toki hyvä jo vähän etukäteen tietää, mitä todennäköisesti on luvassa, kun ostat graafisen suunnittelun palveluita.


Seuraavaksi selvennän askelkuvioita, joiden mukaan graafisen suunnittelun toimeksiannon prosessi useimmiten etenee. Jokainen suunnittelutyö on toki oma yksilönsä ja variaatioita löytyy aina, mutta pääpiirteissään työ jakautuu kymmeneen eri vaiheeseen.


graafisen suunnittelun prosessi


1. YHTEYDENOTTO

Kaikki lähtee yleensä liikkeelle jollain tavalla tapahtuvasta kontaktista. Ensimmäisen yhteydenoton tekee usein asiakas, mutta toisinpäinkin tämä voi toimia. Oma filosofiani on pyrkiä olemaan enemmän asiakkaan itse löydettävissä esimerkiksi somessa ja muissa markkinointikanavissa, kuin että itse aktiivisesti tekisin kylmäsoittoja tai lähestyisin yrityksiä summanmutikassa sähköpostimarkkinoinnilla. Koen, että jos asiakas on itse löytänyt minut, hän jo ainakin vähän tietää minkätyylisiä töitä olen tehnyt aiemmin ja on juuri sen takia päättänytkin ottaa yhteyttä.


Yhteydenotto voi tapahtua puhelimitse, sähköpostitse, somen kautta tai vaikka ihan livetilanteessa hihasta nykäisemällä. Ensimmäisessä keskustelussa ehditään usein käymään jo aika paljon asiaa läpi ja selvittää suurimmat suuntaviivat. Tilanteen mukaan voidaan seuraavaksi sopia tapaaminen tai briiffin toimittaminen kirjallisesti.


2. BRIIFFI

Mainonnan ammattisanaston mukaan brief ja briiffi tarkoittavat "toimeksiantoa, tehtävien suullista tai kirjallista määrittelyä". Briiffiin kannattaa panostaa kunnolla, sillä se maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti. Briiffissä annat suunnittelijalle työkalut toimeksiannon toteuttamiseen. Hyvä briiffi varmistaa, ettei turhaa työtä tule tehtyä ja että lopputulos on toiveiden mukainen. Monesti paras tapa on keskustella toimeksiannosta kasvotusten, mutta pienemmissä töissä voi riittää hyvin jäsennelty sähköposti. Briiffissä myös asiakkaalla on tilaisuus kysyä lisää ja saada vastauksia mahdollisiin mieltä askarruttaviin asioihin. Briiffin jälkeen annan yleensä myös kirjallisen tarjouksen tehtävästä työstä.


Graafiselle suunnittelijalle annettavaa briiffiä varten kannattaa miettiä valmiiksi ainakin seuraavat asiat:

– tavoitteet

– perustiedot tuotteesta tai palvelusta

– kohderyhmä

– aikataulu

– budjetti


Jos yritykselläsi on jo olemassa graafinen ohjeisto, on se tietenkin tärkeä antaa graafiselle suunnittelijalle, jotta visuaalinen ilme pysyy yhtenäisenä aiemmin toteutettujen materiaalien kanssa.


3. TAUSTATYÖ

Kun tarjous on hyväksytty ja toimeksanto saatu, on suunnittelijalla edessään työn taustoitus. Tämä tarkoittaa alan ja aihepiirin tutkimista, tutustumista kilpailijoihin ja alan markkinatilanteeseen yleensä. Myös tuotteen/palvelun ostajat ja heidän kulutustottumuksensa on hyvä selvittää. Jos ala on suunnittelijalle aivan uusi ja tuntematon, voi tähän työhön kulua yllättävänkin paljon aikaa.


4. IDEOINTI

Ideointivaihe on luovaa aivotyötä, jonka tuloksena toivon mukaan syntyy monia aihioita laidasta laitaan. Tässä vaiheessa määrä korvaa vielä laadun ja lopulta jyvät poimitaan akanoista jatkokehittelyyn. Liika kriittisyys ei tässä kohtaa ole paikallaan. On vain hyvä uskaltaa tuottaa ns. "luokatonta" materiaalia, koska siitä saattaa hyvinkin syntyä jokin uusi oivallus.


5. LUONNOSTELU

Luonnosteluvaiheessa parhaat ideat muokataan visuaaliseen muotoon. Luonnos ei välttämättä ole vielä kovin lähellä lopullista tuotosta, mutta oleellisinta on, että sen avulla saadaan idea välitettyä mahdollisimman hyvin asiakkaalle. Toki joskus käy niin, että työ on jo luonnosvaiheessa niin briljantti, että se päätyy jatkoon ilman sen suurempia muutoksia.


muotoilijan taidot
Muotoilijan tärkeimmät työelämätaidot.


6. PRESENTOINTI

Luonnosten ja ideoiden esittely asiakkaalle on tärkeä vaihe ja siihen onkin syytä varata riittävästi aikaa. Havainnollisen esityksen avulla asiakas pääsee taas mukaan suunnittelutyöhön. Omat ratkaisut ja johtopäätökset on perusteltava hyvin. Usein presentaatiovaiheessa on olemassa muutama eri ehdotus ja näistä vaihtoehdoista valitaan yhdessä paras jatkokehittelyyn. Kaikki asiakkaan antama palaute ja kommentit on syytä kuunnella herkällä korvalla, koska se on korvaamattoman arvokasta tietoa jatkoa ajatellen.


7. KORJAUKSET JA MUUTOKSET

Korjausvaiheessa tehdään kaikki asiakkaalta tulleet tai yhdessä mietityt muutokset työhön. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tekstimuutoksia, kahden eri luonnoksen elementtien yhdistelyä tai värimaailman korjausta. Näitä niin sanottuja vedoskierroksia voi olla useampia sen mukaan, mitä työ vaatii.


8. TYÖN VIIMEISTELY

Kun kaikki tarvittavat muutokset on tehty ja asiakas on hyväksynyt työn, on vielä tehtävä kulloisenkin työn vaatimat loppuviilaukset. Esimerkiksi työ on tallennettava eri käyttötarkoituksia varten eri tiedostomuotoihin, halutun kokoisena ja värisenä. Viimeistelyllä varmistetaan, että lopputulos on laadukas.


9. TOIMITUS

Viimeistelty työ toimitetaan asiakkaalle sovitussa aikataulussa. Yleensä tämä tapahtuu digitaalisessa muodossa. Laskutus tapahtuu myös yleensä viimeistään tässä vaiheessa, ellei muuta ole sovittu.


10. JÄLKIMARKKINOINTI

Hyvin tehty työ poikii töitä myös jatkossa. Tyytyväisten asiakkaiden suositukset auttavat löytämään uusia asiakkaita. Jotta suunnitteluprosessin maailmapyörässä päästäisiin uudelle kierrokselle, voi työssään kiireistä asiakasta kohteliaasti muistutella itsestään sopivin väliajoin. Kannattaa myös ilmoittaa olevansa olemassa ja asiakkaan tukena, jos toimitetun työn kanssa tulee eteen jotain pulmatilanteita. Aina saa kysyä neuvoa!


Toivottavasti tästä listauksesta oli apua ja suunnitteluprosessin kulku selkiytyi. Suunnittelijana johdatan kyllä koko matkan perille saakka ja huolehdin myös eväistä, joten matkalle lähtöä ei tarvitse pelätä. :)

0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

コメント


bottom of page