top of page

GRAAFINEN OHJEISTO - mikä sekin on?

Olet hyvinkin saattanut törmätä työelämässä työpaikkasi tai yhteistyökumppanisi graafiseen ohjeistoon ja se on jo täysin tuttu juttu. Mutta jos et ole, tai muuten vaan kiinnostaa tietää lisää, niin seuraavassa hiukan selvennystä siitä, mikä graafinen ohjeisto on ja mihin sitä tarvitaan.Yrityksen tai yhteisön graafinen ilme tai ns. talotyyli on yksinomaan kyseiselle yritykselle luotu. Sen tarkoitus on korostaa yrityksen persoonallisuutta, erottautua muista sekä symboloida yrityksen arvoja, toimintaperiaatteita ja tavoitteita. Graafista ilmettä käytetään sekä yrityksen ulkoisessa että sisäisessä viestinnässä. Graafisen ilmeen elementtejä ovat logo/liikemerkki, yrityksen tunnusvärit, typografia ja kuvat.


Yritysilmeen lanseeraus ei ole pikajuoksua


Hyvä graafinen ilme on ennen kaikkea tunnistettava. Johdonmukaisesti ja pitkäjännitteisesti oikein käytettynä hyvä graafinen ilme vahvistaa yrityskuvaaja auttaa erottumaan kilpailijoista. Toimiva ilme on selkeä, yhdenmukainen, persoonallinenja tukee liikeideaa. Se myös huomioi kohderyhmätja jää mieleen. On hyvä muistaa, että mitään pikajuoksua vahvan graafisen ilmeen lanseeraaminen ei ole. Ihminen vaatii yleensä aika monta visuaalisen ärsykkeen toistoa, että jokin asia jää pitkäkestoiseen muistiin.


Graafinen ilme kootaan graafiseen ohjeistukseen, joka määrittelee yksityiskohtaisesti kaikkien graafisten elementtien käytön. Ohjeistus pitää sisällään usein myös kirjalliset perustelut graafisen ilmeen käytölle. Graafinen ohjeisto jaetaan yleensä oman henkilöstön käyttöön ja tarpeen mukaan ulkoisille sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille, kuten esimerkiksi ulkopuolisille yrityksen markkinointiviestintää suunnitteleville kumppaneille. Näin varmistetaan, että visuaalinen viestintä pysyy yhtenäisenä ja tunnistettavana kautta linjan. Vaikka työssäsi ei ole tarpeen näiden asioiden kanssa päivittäin puuhastella, on silti hyvä olla tietoinen, miltä yrityksen viestinnän visuaalisesti kuuluu näyttää ja mistä elementeistä se koostuu.


Suuren yrityksen graafinen ohjeisto voi olla hyvinkin paksu pumaska sivuja ja sitä rakennetaan pitkään ja hartaasti. Eikä mikään ihme, sillä tutun ja tunnetun yrityksen ilmeen muutos voi olla yllättävänkin tunteisiin menevä asia. Kuluvana vuonna kohua on herättänyt ainakin vuoden 1987 vuoden Ellos-luetteloksikin mainittu Helsingin kaupungin graafisen ilmeen uudistus, jonka 70-sivuiseen graafisen ohjeistoon voit tutustua tarkemmin tästä.Pienemmälle yritykselle selkeä ja simppeli graafinen ohjeistus on käytännössä hyödyllisin


Pienelle yritykselle tai yhteisölle riittää usein laajaa ohjeistoa suppeampi graafinen ilme. Pienimmillään jo pelkkä logo ja värimaailma luovat tunnistettavan ilmeen ja nämä mahtuvat hienosti jopa yhdelle napakalle A4:lle. Elementtejä oikein ja pitkäjänteisesti kaikissa yrityksen eri markkinointikanavissa toistamalla luodaan uskottavuutta ja tunnistettavuutta. Kohtuullisen pienelläkin visuaalisten elementtien miettimisellä ja suunnitteluun panostamisella on siis saavutettavissa suuri hyöty.


Markkinointimateriaalien tuottaminen on jatkossa nopeampaa ja helpompaa, kun on olemassa selvät sävelet, eikä joka kerta tarvitse alusta lähtien uudestaan miettiä, että mitähän kivaa sitä nyt keksisi? Graafisen ilmeen tarkoitus ei silti missään tapauksessa ole tukahduttaa luovuutta tai kahlita kokeiluja, vaan se pikemminkin tarjoaa selkeät raamit, joista on helppo lähteä jatkamaan eteenpäin.0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page