top of page

Asuminen – kompromissi vai elämää unelmassa?

Päivitetty: 24. huhtik. 2020

Meistä useimpien toiveena on löytää omannäköinen asunto alueelta, joka sopii sen hetkiseen elämäntilanteeseen, arkeen ja arvoihin. Todellisuudessa valintoja rajoittavat monet realiteetit, kuten taloudellinen tilanne, kulloinenkin asuntotarjonta, arjen sujuminen, ikä ja perheen koko. Yksilölliset asumisideaalit toteutuvat harvoin täydellisesti, vaan lopputulos on yleensä koko asuinkunnan yhteinen kompromissiratkaisu.


Asumistoiveiden toteutuminen on merkityksellistä, sillä mitä laadukkaammaksi asumisympäristö koetaan, sitä paremmaksi koetaan myös oma hyvinvointi, elämänlaatu ja terveys. Asumisen ihanteet eivät ole pysyviä, vaan ne muuttuvat koko elämän ajan. Esimerkiksi toive siitä, millä etäisyydellä keskustasta koti sijaitsee, vaihtelee elämänkaaren mukaan. Käytännössä ideaalin ja todellisuuden yhteensovittaminen on usein monestakin syystä haasteellista.


Yksilöllistä vai yhteisöllistä


Ihmisten elämäntavat ovat erilaistuneet huomattavasti entisajoista. Nykyisin halutaan enemmän yksilöllisiä ratkaisuja ja asumisen laatuun ollaan valmiita panostamaan taloudellisesti, aikaa ja vaivaa säästämättä. Mitä suurempi hankinta, sen enemmän siihen liittyy itseilmaisun tarvetta. Perhemuodot ovat moninaistuneet ja etenkin viime vuosina sinkkutalouksien määrä on lisääntynyt huimasti, mikä taas aiheuttaa omat haasteensa heille sopivien asumisratkaisujen suhteen. Asumiseen liittyviä tarpeita on monenlaisia ja osa niistä voi olla vain hetkellisiä. Pitkälle räätälöityihin asuntoihin saattaa kuitenkin liittyä riski, että asunnon elinkaari lyhenee.


Asumisvalinnoilla viestitään persoonaa


Asumisella ja elämäntyylillä halutaan ilmaista omaa identiteettiä ja arvoja. Ihmiset hakeutuvat samanhenkisiin ryhmiin esimerkiksi harrastusten tai kulutuskäyttäytymisen perusteella. Eri asuinalueille voi olla muodostunut oma profiilinsa, niin sanottu brändi, joka houkuttelee siihen sopivia asukkaita. Asuinalueen väitetään olevan jopa osa ihmisen identiteettiä. Tutkimusten mukaan uusien asuntojen hankinnoissa niin asunnon ominaisuuksilla kuin asuinympäristön ominaisuuksilla on yhtä suuri merkitys. Tunnesyillä on myös aina oma osansa, vaikka päätöstä toki usein pyritään perustelemaan järkisyihin vedoten.


Seuraavan taulukon avulla voit pohtia omia valintojasi. Kumpaan suuntaan omat asumismieltymyksesi ja arvosi ovat kallellaan, vai oletko kenties sopivassa suhteessa molempia?


asumisen preferenssit


Lähteet: Anneli Juntto (toim.), Asumisen unelmat ja arki (2010).

0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Commenti


bottom of page